Voluit leven 55+
Voluit leven 55+

Het doel van het onderzoek Voluit Leven 55+

Veel mensen hebben regelmatig last van spannings- en angstklachten. Ze piekeren bijvoorbeeld veel, voelen zich onzeker of paniekerig, vermijden plekken die spanning oproepen, of hebben last van hartkloppingen of andere lichamelijke spanningsklachten. Ook wanneer deze klachten relatief mild zijn, kunnen ze een belemmering vormen om voluit te genieten van het leven. Wanneer mensen lange tijd blijven rondlopen met hun klachten, kunnen deze verergeren en gepaard gaan met toenemende somberheid of lichamelijke klachten. Om dit te voorkomen dienen mensen hulp te krijgen op het moment dat hun klachten nog mild zijn.

Daarom vinden wij het belangrijk dat er laagdrempelige cursussen beschikbaar komen die mensen leren op een andere manier om te gaan met hun spannings-en angstklachten, waardoor zij hier minder last van zullen ervaren. In dit onderzoek vergelijken we de effectiviteit van twee individuele cursussen voor 55-plussers met milde spannings- en angstklachten.

De cursussen

Online cursus met ondersteunende gesprekken

De Universiteit Leiden heeft in samenwerking met de Universiteit Twente een onlinecursus voor 55-plussers met spannings- en angstklachten ontwikkeld. De cursus bestaat uit 9 lessen, die u thuis zelfstandig op de computer of tablet (online) doorwerkt. In de cursus staat het onderkennen en accepteren van (negatieve) emoties centraal. U leert te stoppen met vechten tegen vervelende gevoelens. Verder wordt u geholpen om te ontdekken welke zaken in het leven echt belangrijk voor u zijn, en hoe u uw leven daarnaar kan inrichten. Om u te helpen deze online cursus met succes te volgen, zult u ook vier gesprekken met de praktijkondersteuner van uw huisarts hebben, waar u met vragen over de cursus terecht kunt en adviezen krijgt.

Gesprekken met gerichte huiswerkopdrachten

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft richtlijnen voor de behandeling van spannings- en angstklachten opgesteld. Op basis van deze richtlijnen hebben de onderzoekers een individuele cursus voor mensen met zulke klachten ontwikkeld. Het doel van de cursus is om uw inzicht in uw klachten te vergroten en er middels laagdrempelige oefeningen meer grip op te krijgen. In vier gesprekken met de praktijkondersteuner van uw huisarts krijgt u informatie over de klachten die u ervaart en adviezen en concrete huiswerkopdrachten om hier anders mee om te gaan. Tussen de gesprekken in gaat u zelfstandig aan de slag met de huiswerkopdrachten. Deze opdrachten kunnen variëren van ontspanningsoefeningen tot het stap voor stap weer opzoeken van situaties die u momenteel vermijdt omdat ze u spanning opleveren.

Wat wordt er van u verwacht als u deelneemt aan Voluit Leven 55+ ? 

Wanneer u deelneemt aan het onderzoek, wordt er van u verwacht dat u tijd besteedt aan het volgen van een van de cursussen. De cursussen vinden plaats in een tijdsspanne van 12 weken. Beide cursussen bevatten vier gesprekken bij de praktijkondersteuner van uw huisarts en huiswerkoefeningen waar u (dagelijks) zelf mee aan de slag gaat. De online cursus bevat daarnaast 9 online lessen die u zelfstandig doorwerkt.

Verder zullen wij u gedurende het onderzoek vier keer verzoeken om een vragenlijst in te vullen, zodat we in kaart kunnen brengen hoe uw klachten in de loop van de tijd veranderen. Een klein deel van de vragenlijst wordt telefonisch door een onderzoeker afgenomen; het grootste deel vult u thuis op de computer in. Het beantwoorden van de vragen vindt plaats voorafgaand aan de cursus en 3, 6 en 12 maanden na de start van de cursus. Het beantwoorden van de vragen zal per keer zo’n 30 minuten in beslag nemen.

Opzet van het onderzoek

Wanneer u wilt deelnemen aan het onderzoek, meldt u zich aan door op de knop ‘Aanmelden’ op deze website te klikken.  De aanmeldprocedure start dan vanzelf.  De aanmeldprocedure bestaat uit twee stappen. Ten eerste vult u op deze website een aantal vragen in. Als blijkt dat u in aanmerking komt om deel te nemen, vindt er vervolgens een kort telefonisch vervolggesprek plaats. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald of u definitief wilt en kunt deelnemen aan het onderzoek.

Als u deelneemt, zal door een loting bepaald worden welke van de twee cursussen u zult volgen. Dit is de eerlijkste manier om de twee cursussen te vergelijken. Aan de uitslag van de loting kunnen we niets veranderen.

Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek?

Voordelen van deelname aan het onderzoek zijn: 
- Middels het volgen van een van de cursussen kunt u meer grip krijgen op uw spannings- en  angstklachten.  
- U levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de gezondheidszorg voor 55-plussers.

Mogelijke nadelen van deelname aan het onderzoek: 
- Deelname aan het onderzoek brengt met zich mee dat u tijd moet besteden aan de cursus en het invullen van vragenlijsten.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle gegevens die door ons verzameld worden, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens zullen niet geassocieerd met uw naam, maar slechts met een proefpersoon nummer gecodeerd worden opgeslagen. De onderzoekers bewaren uw gegevens 15 jaar. Sommige mensen mogen uw medische en persoonsgegevens inzien. Dit is om te controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar uitgevoerd is. Algemene informatie hierover vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’. Mensen die uw gegevens kunnen inzien zijn het onderzoeksteam en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij houden uw gegevens geheim. Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw medische en persoonsgegevens. Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht van uw deelname aan het onderzoek. Slechts in urgente gevallen zal hij/zij op de hoogte gesteld van uw antwoorden op de vragen. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in specialistische tijdschriften, waarbij uw naam niet terug te vinden is.

Wat gebeurt er als uw klachten toenemen gedurende deelname aan het onderzoek?

Wanneer u merkt dat het niet goed met u gaat, kunt u dit aan de praktijkondersteuner melden. De praktijkondersteuner zal vervolgens met u overleggen wat er het beste gedaan kan worden. U beslist zelf of u met de cursus die u volgt wilt stoppen of doorgaan. 

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen / deelname wil staken?

U beslist zelf of u mee wilt doen aan dit onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet deel te nemen,  hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel deelneemt, kunt u op ieder moment gedurende het onderzoek besluiten te stoppen.  Ook dan hoeft u uw keuze niet te verantwoorden.

Vergoeding en verzekering

Vergoeding

Onder de deelnemers die alle vragenlijsten hebben ingevuld worden cadeaubonnen en iPods verloot. U ontvangt verder geen vergoeding voor deelname aan het onderzoek.

Verzekering

Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Leids Universitair Medisch Centrum. Aangezien deelname aan het onderzoek geen risico's met zich brengt en de belasting gering is, heeft de METC ontheffing verleend van de verplichting om een proefpersonen-verzekering af te sluiten.

Wie werken er mee aan dit onderzoek?

Voluit Leven 55+  is een samenwerking van de volgende partijen:

Aanmelden

Om u aan te melden voor het onderzoek, klikt u hier.  De aanmeldprocedure start dan vanzelf.

Contactgegevens

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de onderzoekers van de Universiteit Leiden op voluitleven55plus@leidenuniv.nl of via het contactformulier.